Rejestracja  

Rafamet podał wstępną informację o wynikach za 2017 r.

Większe przychody, ale mniejszy zysk netto w porównaniu do 2016 r. prognozuje kuźniański Rafamet w raporcie o wstępnych wynikach finansowych za miniony rok.

Zarząd spółki informuje, iż po dokonaniu przez biegłego rewidenta wstępnego oszacowania wyników finansowych osiągniętych przez RAFAMET S.A. za 2017 r. podjęto decyzję w przedmiocie wstępnej deklaracji wypłaty dywidendy w wysokości 0,24 zł na jedną akcję. Rekomendacja będzie przedmiotem oceny rady nadzorczej dpółki. Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku za rok 2017 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Przewidywane wyniki finansowe osiągnięte przez sSpółkę za 2017 r. przedstawiają się następująco:
- wstępne przychody ze sprzedaży ogółem wyniosły 87.000 tys. zł (81 775 za 2016, 63 877 za 2015),
- wstępny zysk netto wyniósł 1.080 tys. zł (2686 za 2016, 2016 za 2015).

Źródło: www.naszraciborz.pl