Rejestracja  

Raciborski PUP ma pieniądze na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników

W związku z przyznaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 240,1 tys. zł Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje, że będzie prowadził nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego dla pracodawców i pracowników zgodnie z priorytetami wskazanymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wnioski przyjmowane są od 26 lutego.

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 roku:

Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;
Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

Planowany termin naboru wniosków: od 26.02.2018 r. do 28.02.2018 r.

Więcej szczegółów TUTAJ.

Źródło: www.raciborz.praca.gov.pl