Rejestracja  

„ZGARNIJ DOTACJĘ!!!” - Zamek Piastowski i Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu zapraszają na konferencję

W czwartek 7 września w sali konferencyjnej na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbędzie się konferencja pt. „ZGARNIJ DOTACJĘ!!!”, na którą zapraszają Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu oraz Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu. Początek o godz. 10.00, wstęp wolny.

Konferencja potrwa do ok. 12.00 i będzie prowadzona przez: Wojciecha Wasilewskiego, koordynatora Projektu z ramienia Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach oraz Monikę Dudek, zastępcę koordynatora z ramienia Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach (Partner Projektu).

Konferencja będzie dotyczyła Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) i możliwości skorzystania  z dostępnych środków przeznaczonych na dofinansowanie usług rozwojowych (szkolenia, doradztwo, kursy, egzaminy, studia podyplomowe) dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego (samozatrudnieni, przedsiębiorcy i osoby zatrudnione na umowę o pracę, zlecenie, dzieło).

Program konferencji:
- Warunki przyznania dofinansowania dla MMŚP;
- Podmiotowy System Finansowania;
- Baza Usług Rozwojowych;
- Założenia projektu „Śląski System PSF wsparciem rozwoju MMŚP”.

Dofinansowanie możliwe jest w ramach projektu: „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP” realizowanego przez Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Kwota dofinansowania usługi rozwojowej może wynieść nawet 80%. Maksymalna kwota wsparcia na firmę wynosi 100 tys. zł, na osobę 7,5 tys. zł. Wszelkich informacji na temat pozyskania tych funduszy można uzyskać w Punkcie Rekrutacyjno – Informacyjnym w Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu, tel. +48 533 590 503, ul. Kilińskiego 2 w dniach: poniedziałek w godz. 10-18, od wtorku do piątku w godz. 9-18, sobota w godz. 8-14.

Zapraszamy!!!

Źródło: www.zamekpiastowski.pl