Rejestracja  

Regulamin i Polityka Prywatności

Regulamin korzystania z portalu przedsiebiorczyzamek.pl

Portal przedsiebiorczyzamek.pl, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie.

§ 1.

Wydawcą portalu internetowego przedsiebiorczyzamek.pl ("Portal") jest Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu z siedzibą w Raciborzu, adres: Racibórz (47-400) ul. Zamkowa 2.

§ 2.

Wszelkie prawa do Portalu zastrzeżone są na rzecz Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, a prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały - na podstawie współpracy z Agencją Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu - są udostępniane na stronach Portalu. Zarówno Portal, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).

§ 3.

Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w Portalu, nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Zabronione jest w szczególności:
a) dokonywane, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w innym sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach,
b) rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) publikowanych na stronach Portalu, także aktualnych: artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy (w tym na tematy polityczne i gospodarcze),
c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.


§ 4.

Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie współpracy z Agencją Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu - są udostępniane na stronach Portalu.

§ 5.

Jakiekolwiek inne niż określone w pkt. 4 korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych na stronach Portalu bez uprzedniej wyraźnej zgody Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu (lub podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie współpracy z Agencją Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu są udostępniane na stronach Portalu) do podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne

§ 6.

Dane i informacje udostępniane na stronach Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych w Portalu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników Portalu. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu ponosi użytkownik. Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników Portalu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu.

§ 7.

Korzystanie z Portalu oznacza bezwzględną zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w przypadku braku zgody z którymkolwiek punktem niniejszego Regulaminu użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zaprzestać korzystania z Portalu.

§ 8.

Niniejszy Regulamin nie ogranicza praw użytkowników do treści zamieszczanych przez nich na stronach Portalu, w tym w szczególności, do treści zamieszczanych na stronach Forum, Tablica ogłoszeń, Giełda wizytówek itd.

§ 9.

Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu ma prawo dokonywać zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Portalu.

§ 10.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 października 2012 roku.Ochrona prywatności

Ochrona danych osobowych

Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu bardzo dużą uwagę zwraca na ochronę danych osobowych klientów. Korzystając z zasobów naszego portalu pozostają Państwo anonimowi. Zbieramy jedynie informację o ilości osób odwiedzających poszczególne strony oraz informację o nowych użytkownikach. Do tego celu wykorzystywany jest mechanizm cookies, czyli tzw. ciasteczka, które są zapisywane na Państwa komputerach. Do sprawdzania ilości osób odwiedzających portal wykorzystywane są również informacje przechowywane w logach serwerów. Adresy IP są jednak wykorzystywane jedynie do celów statystycznych.

W przypadku informacji podanych przez Użytkowników, którzy skorzystają z opcji rejestracji i tym samym założą konto w serwisie - dostęp do informacji przechowywanych w tych bazach mają jedynie pracownicy odpowiedzialni za techniczne funkcjonowanie serwisu. Adresy e-mail tam przechowywane nie są udostępniane innym podmiotom. Dodatkowo, w przypadku licznych modułów, gdzie wymagane jest podanie danych stanowiących dane osobowe – zminimalizowaliśmy ilość informacji, jakie należy podać, aby prawidłowo wykonać daną operację.

Edycja lub usunięcie danych osobowych

Każda osoba, która przekaże nam swoje dane poprzez formularze serwisu, ma prawo do ich poprawienia lub usunięcia. W serwisie znajduje się również opcja poprawy tych danych lub ich usunięcia (konto użytkownika i jego edycja). Jeżeli mają Państwo problemy z edycją informacji na Wasz temat, proszę opisać problem i wysłać na adres e-mail Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Tam z pewnością uzyskają Państwo pomoc.

Ochrona adresów e-mail

W związku z dużą ilością zapytań, jakie otrzymują redaktorzy Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, w naszej organizacji w bardzo poważny sposób traktujemy bezpieczeństwo komputerów w sieci lokalnej. Czynimy wszystko co możliwe, aby informacje o naszych klientach nie dostały się w niepowołane ręce. Zapewniamy, że osoby zajmujące się obsługą klientów są przeszkolone pod kątem ochrony danych osobowych i Państwa adresy e-mail są wykorzystywane jedynie do kontaktu z Państwem w ramach rozwiązania przekazanych nam problemów.

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej poufności powierzanych nam danych. W związku z tym wkrótce wprowadzimy dodatkowe mechanizmy podnoszące poziom ochrony Państwa danych zarówno przechowywanych w naszych bazach (dodatkowe zabezpieczenia sieciowe), jak i podczas przesyłania informacji pomiędzy Państwa komputerem, a naszymi serwerami (szyfrowanie danych SSL).