Rejestracja  

Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie II

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje, iż decyzją Banku Gospodarstwa Krajowego, Fundacja Rozwoju Śląska będąca pośrednikiem finansowym w ramach programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II" na województwo opolskie i śląskie, otrzymała dodatkowe środki w wysokości 3,5 mln na realizację programu.

„Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II" to rządowy program pożyczkowy realizowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu - poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

Wszelkie informacje dotyczące programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II" dostępne są pod adresem http://fundacja.opole.pl/174/pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie-ii.html  

Kontakt:
Fundacja Rozwoju Śląska
ul. Słowackiego 10
45-364 Opole
Tel. 77 454 25 97
Fax 77 454 56 10
WWW: fundacja.opole.pl

Źródło: www.naszraciborz.pl