Rejestracja  

Dodatkowe środki Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje, iż otrzymaliśmy dodatkowe środki Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra na następujące działania:

- dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

- refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Wnioski dostępne są na naszej stronie internetowej: www.pup-raciborz.pl w zakładce: pliki do pobrania lub w pok.19 ( I piętro) tut. urzędu przy ul. Klasztornej 6 w Raciborzu

Zainteresowanych prosimy o składanie wniosków.