Rejestracja  

Dla rozwoju i zdrowia... Europejski Fundusz Społeczny

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza na ogólnopolską konferencję „Dla rozwoju i zdrowia... Europejski Fundusz Społeczny" poświęconą realizacji Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Wszystkie niezbędne informacje (program, formularz rejestracyjny) TUTAJ

Źródło: www.parp.gov.pl