Rejestracja  

Marketing w czasach kryzysu

Konferencja organizowana w ramach projektu:

14 luty 2013 – KATOWICE - ,,Marketing w czasach kryzysu – czyli o tworzeniu skutecznych kampanii promocyjnych w Internecie, wdrażaniu innowacji marketingowych. Doświadczenia realizacji projektu AMMF."

Wykład dotyczący tworzenia skutecznych kampanii promocyjnych w internecie prowadzić będzie ekspert z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie natomiast na temat skutecznych strategii marketingowych oraz narzędziach pomiaru kampanii promocyjnych przybliży ekspert ze Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. J. Ziętka.

Zapraszamy do udziału w konferencji, liczba miejsc ograniczona liczy się kolejność zgłoszeń. Konferencja bezpłatna – dzięki finansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Szczegóły TUTAJ