Rejestracja  

FINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu uprzejmie informuje, iż prowadzi nabór wniosków o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych.

Powiatowy Urząd Pracy może sfinansować koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Dopuszcza się możliwość sfinansowania całości studiów podyplomowych, jednego semestru lub jego części w przypadku, gdy wniosek wpłynie w trakcie jego trwania, wówczas kwota dofinansowania naliczana jest proporcjonalnie.
 
Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków w siedzibie tut. urzędu(pok. 17, I piętro)
 
Regulamin określający zasady korzystania przez osoby uprawnione z sfinansowania kosztów studiów podyplomowych oraz wnioski można pobrać TUTAJ