Rejestracja  

Seminarium nt. RECH

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorców, którzy chcą się zapoznać z wymogami rozporządzenia REACH, dotyczącego obowiązkowej rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w produkcji, obrocie i stosowaniu chemikaliów zapraszamy na seminarium:

„Obowiązki przedsiębiorstw wynikające z rozporządzeń REACH i CLP"

Rozporządzenie nakłada nowe obowiązki przede wszystkim na przedsiębiorstwa produkujące w UE lub importujące na terytorium UE substancje chemiczne w postaci własnej, w preparatach (w przypadku importu) oraz w wyrobach (w tym ostatnim przypadku w pewnych szczególnych sytuacjach - np. zabawkach, materiałach biurowych, itp.). Nowe obowiązki dotyczą również wszystkich przedsiębiorstw korzystających z produktów chemicznych (np. przemysł drzewny, hutniczy, papierniczy, szklarski, kosmetyczny, wapienniczy, cementowy, przetwórstwa metali, tworzyw sztucznych).

Spotkanie odbędzie się 7 czerwca br. (piątek), na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Jordana 18, w godzinach od 10.00 do 16.00.

Zgłoszenia przyjmujemy do 5 czerwca 2013 r., do godz. 12.00.

Więcej informacji wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz programem znajdą Państwo tutaj:

Seminarium "Obowiązki przedsiębiorstw wynikające z rozporządzeń REACH i CLP"

Zapraszamy!

Enterprise Europe Network
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Powstańców 17
40-039 Katowice
TEL: 32 72 85 903
FAX: 32 72 85 803
www.enterprise.garr.pl
www.garr.pl