Rejestracja  

Ogłoszenie konkursów w ramach aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarte  konkursy ofert w ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” - edycja 2016. Zakres konkursów obejmuje projekty z zakresu pomocy środowiskowej dla młodzieży, jak również aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób wykluczonych społecznie i zawodowo.

Te konkursy to:
• Aktywne postawy młodzieży - podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska - edycja 2016. Na jego realizację przeznaczono 949 tys. zł.
• Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego - edycja 2016. Na jego realizację przeznaczono 2 mln zł.
• Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu - profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego - edycja 2016. Na jego realizację przeznaczono 1,4 mln zł

Wszelkie szczegółowe zasady realizacji konkursów dostępne są na stronie internetowej MRPiPS TUTAJ

Źródło: www.powiatraciborski.pl