Rejestracja  

Zaproszenie na spotkania informacyjne

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych nt. możliwości uzyskania wsparcia w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Spotkania odbędą się w następujących terminach i miejscach

1. Dla Wnioskodawców zainteresowanych podjęciem lub rozwojem działalności gospodarczej:

- 22 wrzesień 2016 r. – godz. 17:00 MOK w Pszowie – sala nr 15, II piętro
- 27 wrzesień 2016 r. – godz. 17:00 sala OSP w Lyskach
- 30 wrzesień 2016 r. – godz. 17:00 OKiS w Gaszowicach

2. Dla Wnioskodawców zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej, odnowa przestrzeni publicznej oraz promocji zasobów obszaru:

- 29 wrzesień 2016 r. – godz. 17:00 sala OSP Lyskach
- 4 październik 2016 r. – godz. 17:00 MOK w Pszowie – sala nr , II piętro
- 7 październik 2016 r. – godz. 17:00 OKiS w Gaszowicach

Spotkanie poprowadzi pracownik LGD. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Źródło: www.kornowac.pl