Rejestracja  

LGD Morawskie Wrota zaprasza na szkolenia z Konkursów Grantowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Morawskie Wrota" przystępuje do realizacji "Konkursów Grantowych", w których można pozyskać środki na działania na rzecz lokalnej społeczności.

W bieżącym naborze będziemy wspierać projekty skierowane na organizację wydarzeń wspierających integrację mieszkańców oraz edukację międzypokoleniową. Konkurs zostanie ogłoszony 7 czerwca 2017 r., a nabór zakończy się 6 lipca 2017 r.

Ponieważ w nowej perspektywie finansowej UE, zmieniły się znacznie zasady uzyskania wsparcia w związku z tym, serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne połączone ze szkoleniami, według następującego harmonogramu:
•5.06.2017 r., godz. 15:30 - Urząd gminy w Marklowicach
•6.06.2017 r., godz. 15:30 - Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie
•7.06.2017 r., godz. 15:30 - Urząd Gminy w Lubomi
•9.06.2017 r., godz. 15:00 - Gminne Centrum Kultury w Gorzycach
•13.06.2017 r., godz. 15:30 - Ośrodek Kultury w Skrzyszowie
•14.06.2017 r., godz. 15:00 - Urząd Gminy w Krzyżanowicach.

Na spotkaniu przekażemy niezbędne informacje dla przyszłych GRANTOBIORCÓW.

Więcej informacji na stronie www.morawskie-wrota.pl

Działanie realizowane w ramach poddziałania 19.2 "Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

szkolenie granty

Źródło: www.krzyzanowice.pl