Rejestracja  

LGD Morawskie Wrota ogłosiło nabór wniosków na tworzenie i rozwój przedsiębiorstw

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach objętego PROW na lata 2014 - 2020. Sprawdź szczegóły!

Czytaj więcej...

Budżet obywatelski 2017 - prezentacja projektów

Spotkanie dla mieszkańców Raciborza, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu miasta i mieć realny wpływ na jego rozwój.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na spotkania informacyjne

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych nt. możliwości uzyskania wsparcia w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Czytaj więcej...

Rusza kampania informująca o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

„Śląskie – ruszamy!” to hasło, które od połowy września aż do końca listopada będzie można spotkać w przestrzeni publicznej oraz w mediach. Kampania ma za zadanie informować, że mimo iż zbliża się końcówka roku, ogłaszane są kolejne nabory wniosków o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Jednocześnie ma zachęcać do utrzymania wysokiego stopnia zainteresowania i aktywności, tzn. kreowania, tworzenia i składania projektów.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie konkursów w ramach aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarte  konkursy ofert w ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” - edycja 2016. Zakres konkursów obejmuje projekty z zakresu pomocy środowiskowej dla młodzieży, jak również aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób wykluczonych społecznie i zawodowo.

Czytaj więcej...