Rejestracja  

Seminarium informacyjne: "Eksport ze wspomaganiem"

W związku z planowanym naborem wniosków do działania 6.1 Paszport do eksportu, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym:

Czytaj więcej...

Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

W związku z planowanym kolejnym naborem wniosków do działania 8.1 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym:

Czytaj więcej...

Seminarium nt. RECH

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorców, którzy chcą się zapoznać z wymogami rozporządzenia REACH, dotyczącego obowiązkowej rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w produkcji, obrocie i stosowaniu chemikaliów zapraszamy na seminarium:

Czytaj więcej...

Zrozum Twojego francuskiego partnera - Kulturowe aspekty prowadzenia biznesu z partnerami francuskimi

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA gorąco zachęca do udziału w
seminarium informacyjnym poświęconym kulturowym aspektom prowadzenia biznesu
z partnerami francuskimi, organizowanym we współpracy z Francuską Izbą
Przemysłowo-Handlową w Polsce z Warszawy i Domem Miasta Sainte Étienne w
Katowicach.

Czytaj więcej...

„Obowiązki przedsiębiorstw wynikające z rozporządzeń REACH i CLP”

Przedsiębiorców, którzy chcą się zapoznać z wymogami rozporządzenia REACH, które dotyczy obowiązkowej rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w produkcji, obrocie i stosowaniu chemikaliów zapraszamy na seminarium:

Czytaj więcej...