Rejestracja  

Faktury wewnętrzne znikną od 1 stycznia 2014 r.

W dalszym ciągu w celu udokumentowania WNT jak również importu usług podatnik wystawi fakturę wewnętrzną.
Projekt likwidacji faktur wewnętrznych miał wejść w życie 1 stycznia 2013 r.

Obecnie fakturami wewnętrznymi dokumentuje się m.in. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług, jak również nieodpłatne przekazanie towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, darowizny, gdy podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku przy nabyciu tych towarów w całości lub w części.

Projekt zmian do ustawy o VAT będący obecnie na etapie prac legislacyjnych w Sejmie, planuje wyeliminowanie faktur wewnętrznych( właściwe regulacje unijne nie przewidują możliwości wystawiania takich faktur). Po likwidacji faktur wewnętrznych, czynności dotychczas nimi dokumentowane, podatnik będzie rozliczał w oparciu o inne dokumenty.

zmiany w sprawie wystawiania faktur

Od początku 2013 r. mają wejść w życie zmiany do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie m.in. wystawiania faktur. Zasady wystawiania faktur wewnętrznych będą określone w par. 24. Podstawowe elementy jakie powinny zawierać faktury wewnętrzne, są takie same jak w przypadku zwykłych faktur. Pozostawiono możliwość wystawienia faktury wewnętrznej w jednym egzemplarzu.


Źródło: www.inkubatorslaski.pl