Rejestracja  

Gdzie po informacje o funduszach europejskich?

Rozstrzygnięto konkurs na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej, Rybniku i Sosnowcu. Zainteresowani, w tym przedsiębiorcy, będą tam mogli otrzymać wiedzę niezbędną do aplikowania.

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził wyniki przedstawione przez komisję konkursową i przyznał dotacje na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych do końca 2015 roku następującym podmiotom:

Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej: Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości – dotacja w wysokości ok. 255 tys. zł;

Lokalny Punkt Informacyjny w Rybniku: Fundusz Górnośląski SA Oddział w Katowicach – dotacja w wysokości ok. 261 tys. zł;

Lokalny Punkt Informacyjny w Sosnowcu: Fundusz Górnośląski SA Oddział w Katowicach – dotacja w wysokości ok. 266 tys. zł.

Źródło: www.slaskie.pl