Rejestracja  

Źródła kapitału dla raciborskich przedsiębiorców nie wysychają.

Śląski Fundusz Pożyczkowy ma korzystną ofertę pomocy w rozwinięciu twojego biznesu.

Dobra wiadomość dla raciborskich przedsiębiorców, którzy dokładnie wiedzą co zrobić, by zwiększyć wydajność swoich firm, ale mają problemy ze zdobycie niezbędnego do realizacji swych zamysłów kapitału.

Czytaj więcej...

Odpowiednia forma opodatkowania dla Twojej firmy

Prowadząc własny biznes przedsiębiorcy zobowiązani są do rozliczania swoich finansów z Urzędem Skarbowym – płacenia podatków. Biznesmeni posiadający osobowość prawną płacą podatek CIT. Natomiast osoby fizyczne objęte są podatkiem PIT – na tym polu możliwa jest do wyboru jedna z czterech form opodatkowania. Wybór odpowiedniej formy zależy od formy prowadzonej działalności, ale też od kalkulacji finansowych.

Czytaj więcej...

Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi

W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności, gdyż skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska. Niezbędne jest włączenie podmiotów pozarządowych w system funkcjonowania gminy / powiatu / województwa na zasadzie równoprawnego partnerstwa. Konstytucyjna zasada pomocniczości oraz wynikające z innych ustaw kompetencje jednostek samorządu terytorialnego stanowią podstawę rozwoju wzajemnych relacji między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi.

Czytaj więcej...

Czy zbliża się renesans dla spółek z udziałem samorządów?

Nowa oferta Funduszu Górnośląskiego pozwoli dokapitalizować przedsiębiorstwa i rozszerzyć ich działalność.

W ofercie Funduszu Górnośląskiego pojawił się nowy produkt, którego adresatem są podmioty i jednostki samorządu terytorialnego. Zainteresowani pragnący pozyskać dodatkowy kapitał dla zwiększenia własnego potencjału, powinni czym prędzej zapoznać się z ofertą Funduszu. O pożyczkę mogą ubiegać się spółki działające na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, do których stosują się przepisy Rozdziału III ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej. Pożyczkę mogą przeznaczyć na cele bieżące bądź inwestycyjne.

Czytaj więcej...

Spółki w Polsce – dobry sposób na dynamiczny rozwój firmy

Każdy przedsiębiorca lub osoba chcącą rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce staje przed możliwością wejścia w spółkę, czyli połączenie się z innymi osobami fizycznymi lub podmiotami gospodarczymi w celu prowadzenia przedsiębiorstwa w efektywniejszy sposób.

Czytaj więcej...