Rejestracja  

Mechanik otrzyma prawie 1,7 mln dofinansowania UE

Indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego, sprofilowane doradztwo zawodowe, dedykowane kursy certyfikowane, płatne praktyki i staże, wizyty studyjne w firmach i zajęcia warsztatowe na wyższej uczelni. W ciągu trzech najbliższych lat 100 uczniów i 15 nauczycieli „Mechanika” skorzysta z oferty projektu Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik".

Wniosek o dofinansowanie złożony przez Powiat Raciborski w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znalazł się na 2. miejscu listy ocenionych projektów i został skierowany do dofinansowania w pełnej wnioskowanej kwocie.

Wartość projektu: 1 784 890,86 zł
Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa (95%): 1 695 646,32 zł.
Termin realizacji projektu: 01.09.2017-31.08.2020 r.

Konkurs: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów
Poddziałanie: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Zachodni

Źródło: www.naszraciborz.pl