Rejestracja  

Karta kredytowa remedium na niepłacone przez kontrahentów faktury

Wielu przedsiębiorców, niezależnie od tego czy prowadzą działalność w Chałupkach, Bojanowie, Krzyżanowicach, Rudniku, Raciborzu, czy Katowicach, boryka się z problemem niepunktualnego spłacania przez kontrahentów wystawionych faktur. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest utrata płynności finansowej firmy i niezobowiązywanie się z własnych zobowiązań. W skrajnych przypadkach tego typu problemy mogą doprowadzić do upadku przedsiębiorstwa działające od wielu lat na rynku, z doświadczeniem i bogatym portfelem klientów.

Czytaj więcej...

Informatyzacja województwa śląskiego

Od 5 już lat Urząd Województwa Śląskiego funkcjonuje w strukturach, na które nałożyły się instytucje i regulacje Unii Europejskiej. W referendum, które zostało przeprowadzone w lutym 2009 r. 75% badanych Polaków popierało członkostwo Polski w Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich 5 lat, zarówno w skali kraju, jak i naszego województwa, akceptacja dla członkostwa Polski w UE stabilnie i systematycznie wzrastała. Poparcie to wynikało z coraz powszechniejszego przekonania o korzyściach uzyskiwanych dzięki akcesji. Najczęściej dostrzegane zmiany dotyczyły korzyści dla polskiej gospodarki, lepszej sytuacji na rynku pracy, ale także roli Polski na arenie międzynarodowej.

Czytaj więcej...