Rejestracja  

Premier Morawiecki podpisał się pod programem dla Śląska

Premier Mateusz Morawiecki zainaugurował w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach Program dla Śląska. W uroczystości wzięli udział przedstawicieli rządu RP, parlamentarzyści oraz wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, któremu towarzyszyli wicewojewoda Jan Chrząszcz i dyrektor generalny Urzędu Adam Ostalecki.

To dla nas ogromny zaszczyt i duma, że województwo śląskie znalazło się w tak kluczowym projekcie jak Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – powiedział otwierając uroczystość wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Jestem przekonany, że w niedługiej perspektywie ten wielomiliardowy program będzie całkowicie zrealizowany. A jeżeli to się uda, to będziemy mogli powiedzieć o skoku cywilizacyjnym, który tak bardzo jest potrzebny w naszym regionie – dodał.

Wypracowanie takiego programu, składającego się z 70 wielkich projektów to był ogromny wysiłek, także finansowy. W ciągu kilku lat na Górnym Śląsku, w Zagłębiu zostanie zainwestowanych 40 mld złotych – podkreślał premier Morawiecki.

Podczas uroczystości, w obecności premiera Mateusza Morawieckiego, podpisano także umowę z generalnym wykonawcą mieszkań w Katowicach w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Mieszkania zostaną zbudowane przy ulicach Górniczego Dorobku oraz Korczaka z przeznaczeniem na wynajem. Planowany termin ukończenia inwestycji to 30 miesięcy od dnia podpisania umowy o łącznej wartości przekraczającej 100 mln zł brutto.

Program dla Śląska zakłada inwestycje, których wartość sięga 40 mld zł, a ich celem jest wzmocnienie istniejących w regionie możliwości i wykorzystanie potencjałów rozwojowych. Punktem wyjścia do wypracowania celów, działań i identyfikacji najważniejszych przedsięwzięć rozwojowych w dokumencie były postulaty płynące z regionu, a powstanie Programu dla Śląska poprzedziły konsultacje rządu z Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego.

Program dla Śląska jest pierwszą tego typu rządową propozycją, wynikającą ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i ujętą w formie projektu strategicznego. Śląsk, odnotowujący osłabienie tempa wzrostu i obniżenie jakości życia mieszkańców, jest uznany w SOR za jeden z kluczowych obszarów wymagających wsparcia z poziomu krajowego.

Program dla Śląska ma na celu wspomagać proces restrukturyzacji przemysłu w regionie i doprowadzić w perspektywie długoterminowej do zmiany jego profilu gospodarczego i stopniowego uzupełniania tradycyjnych sektorów gospodarki, takich jak górnictwo i hutnictwo. Kluczowe, wskazane w Programie dla Śląska, będą: innowacyjność, przedsiębiorczość, kapitał ludzki, środowisko, energetyka, a także poprawa warunków rozwojowych miast.

W obszarze wspierającym wzrost innowacyjności przemysłu i inwestycji rozwojowych w regionie zostanie przeznaczone 3,91 mld zł. Zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji mieszkańców regionu wesprą przedsięwzięcia warte 911 mln zł. Na poprawę jakości środowiska przyrodniczego zostanie przeznaczone 1,2 mld zł. Na rozwój i modernizację infrastruktury transportowej zaplanowano 21,5 mld zł. W obszarze zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz rozwój innowacji w śląskiej energetyce zostanie przeznaczone 9,7 mld zł. Poprawa warunków rozwojowych miast województwa śląskiego uzyska finansowanie na poziomie 2,65 mld zł.

Komitet sterujący Programu powstał przy Wojewodzie Śląskim, w jego skład wchodzą przedstawiciele: Wojewody Śląskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Ministerstwa Rozwoju, Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, NSZZ „Solidarność” Śląsko-Dąbrowska, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Banku Gospodarstwa Krajowego.

Źródło: www.naszraciborz.pl