Rejestracja  

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiskowa zapliła zielone światło dla obwodnicy Raciborza

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiskowa w Warszawie wydała ostateczną decyzję określającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia dla projektu Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna. To jeden z warunków, by w przyszłym roku ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiskowa w Warszawie wydała ostateczną decyzję określającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia dla projektu Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna, drogi, której wybudowanie sprawi, że do autostrady dostaniemy się z naszego miasta w około 15 minut. W dokumencie czytamy „niniejsza decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji”, co oznacza że na jego podstawie będzie można uruchomić procedurę uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (w skrócie ZRID).

Czym jest ZRID? W dużym uproszczeniu jest to rodzaj „superpozwolenia” budowlanego, które łączy w sobie decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi z pozwoleniem na budowę. Jest to kompleksowa decyzja administracyjna, która pozwala także na wywłaszczenie nieruchomości znajdujących się w pasie inwestycji, a także zatwierdza podział nieruchomości. Dzięki temu dokumentowi można również ograniczyć korzystanie z sąsiadujących nieruchomości, jeśli będzie konieczna przebudowa infrastruktury technicznej oraz dróg niższej kategorii. Uzyskanie ZRID - u pozwala na rozpoczęcie procedury przetargowej zmierzającej do wyłonienia wykonawcy robót i rozpoczęcia prac budowlanych.

Decyzja środowiskowa dotyczy całego odcinka projektowanej drogi o długości 25 kilometrów, ale w pierwszej kolejności będzie realizowany raciborski ośmiokilometrowy odcinek od skrzyżowania z Drogą Krajową 45 w Rudniku do ulicy Piaskowej. Odcinek ten uzyskał w czerwcu dofinansowanie wysokości prawie 200 milionów zł. Jest to najwyższe dofinansowanie ze środków europejskich dla projektów drogowych w województwie śląskim w tej perspektywie finansowej.

Źródło: www.naszraciborz.pl