Rejestracja  

Wspólne inwestycje na drogach wojewódzkich

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął program WID 2013 dotyczący zadań na drogach wojewódzkich współfinansowanych w 2013 roku przez jednostki samorządu terytorialnego.
 
Program określa zasady wspólnego finansowania z budżetów gmin i powiatów oraz samorządu województwa zadań związanych z budową skrzyżowań, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych oraz sygnalizacji świetlnych.

Minimalny poziom finansowania PROGRAMU WID 2013 ze środków własnych Województwa Śląskiego wynosi 7 mln zł.

Minimalny udział procentowy gminy i/lub powiatu w finansowaniu zależy od typu zadania i wynosi m.in.:
projekty - 100%,
skrzyżowania - 20%,
chodniki, ciągi pieszo-rowerowe - 40%,
zatoki autobusowe - 40%,
sygnalizacje świetlne - 40%.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą zgłaszać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wnioski o ujęcie zadań w PROGRAMIE WID 2013 w terminie do 11 stycznia 2013 r.

Źródło: www.slaskie.pl