Rejestracja  

Droga Racibórz - Pszczyna kluczowa dla województwa

Zarząd woj. śląskiego przyjął wstępny projekt RPO na lata 2014-20. Wśród strategicznych projektów, o czym zapewniano wcześniej, znalazła się droga Racibórz - Pszczyna, na której odcinek Rudnik - Rybnik przypadnie 900 mln zł.

Śląski program zawiera 11 priorytetów: wzmacnianie nowoczesnej gospodarki, Cyfrowe Śl@skie, wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich firm, gospodarka niskoemisyjna i odnawialne źródła energii, ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, transport, regionalny rynek pracy, regionalne kadry dla gospodarki opartej na wiedzy, włączenie społeczne i rewitalizacja, sprawna administracja oraz pomoc techniczna.

Na liście projektów strategicznych w rubryce "transport" zaproponowano kwotę 900 milionów złotych na przedsięwzięcie "Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od włączenia do drogi krajowej nr 45 w Gminie Rudnik do granicy Miasta Rybnik". Warto dodać, że na tzw. projekty kluczowe, uznane za najistotniejsze dla województwa, środki pozyskane z UE będą dzielone w trybie pozakonkursowym. Szacuje się, że inwestycja może pochłonąć nawet 1,5 mld zł.

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 nie jest jeszcze dokumentem ostatecznym. Do 8 lutego br. można zgłaszać uwagi i komentarze. Wyniki konsultacji oraz pierwszej fazy negocjacji kontraktu terytorialnego posłużą napisaniu właściwego Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wsród innych projektów kluczowych dla województwa wymienia się m.in. zakup taboru kolejowego (za 273 mln zł), czy budowę drogi Głównej Południowej na terenie miast Rydułtowy, Pszowa, Wodzisławia Śląskiego oraz gmin Godowa i Mszany (900 mln zł).

Źródło: www.raciborz.com.pl