Rejestracja  

Rafako zostało udziałowcem InnoEnergy, firmy inwestującej w innowacje w energetyce

Spółka z Raciborza kupiła jeden udział w kapitel InnoEnergy. Firmy dobrze się znają. Współpracują już przy projekcie Polygen.

Spółki podpisały umowę, na mocy której firma z Raciborza stała się udziałowcem InnoEnergy - europejskiej firmy, inwestującej w innowacje w energetyce. - Obecnie szukamy między innymi rozwiązań z zakresu energetyki rozproszonej i circular economy. Przyglądam się projektom wspieranym przez InnoEnergy i jestem pewna, że wiele z nich ma szansę na komercjalizację w niedalekiej przyszłości - powiedziała Wasilewska-Semail.

Jakub Miler dodał, że InnoEnergy zarządza „największym ekosystem innowacji na świecie”, który liczy już ponad 320 członków. Wśród nich znajdują się wiodące przedsiębiorstwa energetyczne w Europie, ośrodki akademickie i badawcze, miasta oraz regiony. - Mamy ofertę zarówno dla dużych przedsiębiorstw, jak również tych z sektora MŚP, dzięki czemu mogą do nas dołączyć firmy każdej wielkości. Warunkiem jest pomysł oraz ambicja tworzenia rozwiązań o zasięgu globalnym - podsumował.

Rafako kupiło jeden udział w InnoEnergy i jest jednym z 26 akcjonariuszy firmy. Cena zakupu stanowi tajemnicę handlową.

Współpraca przy projekcie Polygen datowana jest od lutego zeszłego roku. Projekt firmy RAFAKO S.A., wspierany przez InnoEnergy, przeszedł pomyślnie studium wykonalności i wchodzi w fazę realizacji. Główny cel - czyli zbudowanie instalacji, która pozwoli gminom na utylizację odpadów i wykorzystanie ich do celów związanych z pozyskaniem energii elektrycznej oraz ciepła jest coraz bliżej komercjalizacji. Wartość całego projektu wynosi ponad 18 mln zł. Przed inwestorami stoi wielkie wyzwanie - zdobycie części rynku wartego w samej tylko Europie prawie 4 mld euro.

Pomysłodawcą projektu jest firma RAFAKO - lider rynku urządzeń energetycznych w Polsce oraz największy producent kotłów w Europie. Spółka aktywnie wspiera działania proekologiczne, produkując między innymi urządzenia ochrony środowiska dla energetyki. Polygen to inicjatywa podjęta przy współpracy z InnoEnergy, która ma wprowadzić nową jakość w energetyce komunalnej.

Czym jest Polygen? To wyspa poligeneracyjna, która pomoże gminom osiągnąć samodzielność energetyczną. Stanie się to dzięki instalacji, która daje możliwość uzyskania niskoemisyjnej energii elektrycznej oraz ciepła z odpadów, poprzez proces zgazowania. Unikalność rozwiązania polega jednak na możliwości produkcji gazu w procesie metanizacji, przez co, w odróżnieniu od konkurencyjnych rozwiązań, Polygen może efektywnie pracować przez cały rok. W tym modelu możliwe jest oddawanie nadwyżki gazu do lokalnej sieci gazowniczej lub znalezienie dla niej innych zastosowań.

- Dzięki zaangażowaniu InnoEnergy pozyskaliśmy dla naszego projektu technologię z Francji i Hiszpanii. Jego innowacyjność sprawia, że ma dużą szansę, by stać się jednym z ważniejszych rozwiązań, które mogą zmienić energetykę i jej wpływ na środowisko - powiedziała Agnieszka Wasilewska-Semail, Prezes Zarządu RAFAKO S.A. - Komisja Europejska szacuje, że w Europie, z powodu zanieczyszczenia powietrza, umiera przedwcześnie ok. 440 tys. osób rocznie, w Polsce jest to ok. 44 tys. Nasze rozwiązanie ma szansę pozytywnie wpłynąć na jakość powietrza nie tylko w naszym kraju, ale także w innych krajach europejskich, które borykają się z tym problemem. Dzięki wsparciu InnoEnergy mamy możliwość zainteresowania naszą innowacyjną instalacją odbiorców w całej Europie - wyjaśniła Agnieszka Wasilewska-Semail.

- W InnoEnergy od początku stawiamy na innowacyjne rozwiązania w zakresie zrównoważonej energii i poprawy efektywności energetycznej, co pozwala na ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko - dodał Jakub Miler, Dyrektor Zarządzający InnoEnergy Poland Plus. - Smog nie jest z nami od wczoraj i nie jest tylko problemem Polski - ponad 80% mieszkańców terenów zurbanizowanych Europy oddycha powietrzem wykraczającym pod względem zanieczyszczeń ponad normy ustanowione przez WHO. Realną poprawę takiego stanu rzeczy można uzyskać tylko dzięki innowacjom, które są wyraźnie opłacalne dla użytkownika końcowego. Zarówno samo rozwiązanie Polygen, jak i udział RAFAKO gwarantuje, że projekt nie zakończy się jedynie symbolicznym wdrożeniem pilotażowym, ale uzyskamy faktyczny produkt, który będzie konkurencyjny na rynku globalnym - powiedział Jakub Miler.

Koncepcja przedsięwzięcia powstała w wyniku współpracy RAFAKO S.A. z gliwicką spółką Exergon specjalizującą się w innowacjach energetycznych. Do konsorcjum dołączyły następnie firmy i instytucje zainteresowane tworzeniem i testowaniem nowej technologii: Tauron Wytwarzanie, EQTEC (Hiszpania), CEA i ATMOSTAT (Francja) oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza. Zakończenie projektu wspieranego przez InnoEnergy planowane jest na rok 2019.

Źródło: www.naszraciborz.pl