Rejestracja  

Henkel w czołówce rankingu World's Most Admired Companies

W tym roku po raz kolejny Henkel znalazł się w czołówce rankingu najbardziej podziwianych firm świata magazynu Fortune. Firma zajęła czwartą pozycję w kategorii branżowej „Soaps & Cosmetics”, co oznacza awans o dwie pozycje w stosunku do wyniku zeszłorocznego.

Ranking „World’s Most Admired Companies” uważany jest za jeden z najważniejszych na świecie systemów oceny reputacji firm. Opiera się on na wynikach ankiet przeprowadzanych przez Hay Consulting Group z około 3 900 dyrektorami, członkami zarządów i analitykami. Ankietowani odpowiadają w niej na pytanie o to, którą firmę na świecie podziwiają najbardziej. Firmy oceniane są pod kątem 9 atrybutów, o pozycji w rankingu przesądza łączna suma wyników. W tym roku firma Henkel okazała się najlepsza wśród firm w swojej branży pod względem inwestycji długoterminowych. Zajęła natomiast trzecie miejsce jeśli chodzi o zarządzanie zasobami ludzkimi, wykorzystanie aktywów i społeczną odpowiedzialność biznesu.

Więcej informacji o rankingu znajduje się na stronie www.fortune.com/worlds-most-admired-companies  

***
O firmie Henkel
Henkel jest firmą globalną, o zrównoważonej i różnorodnej ofercie produktów i usług. Dzięki wiodącym markom, innowacjom i technologiom spółka zajmuje czołowe pozycje rynkowe zarówno w sektorze przemysłowym jak i dóbr konsumpcyjnych. Henkel Adhesive Technologies (dział klejów budowlanych i konsumenckich oraz technologii dla przemysłu) jest światowym liderem rynku klejów. Działy Laundry & Home Care (środków piorących i czystości) oraz Beauty Care (kosmetyków) zajmują wiodące pozycje na wielu rynkach świata i w wielu grupach asortymentowych. Firma, założona w 1876, działa i odnosi sukcesy od ponad 140 lat. W 2016 Henkel odnotował przychody ze sprzedaży na poziomie 18,7 mld oraz skorygowany zysk operacyjny na poziomie 3,2 mld EUR. Wartość przychodów ze sprzedaży trzech najważniejszych marek Henkla – Persil, Schwarzkopf oraz Loctite – przekroczyła 6 mld EUR. Firma zatrudnia na całym świecie ok. 50 000 pracowników, tworzących zaangażowany i zróżnicowany zespół, o silnej kulturze korporacyjnej, wspólnym systemie wartości i dążeniu do kreowania trwałej wartości. Jako uznany lider zrównoważonego rozwoju Henkel zajmuje czołowe miejsca w wielu międzynarodowych indeksach i rankingach. Akcje uprzywilejowane spółki wchodzą w skład niemieckiego indeksu giełdowego DAX. Więcej informacji na www.henkel.com oraz www.henkel.pl.

Źródło: www.naszraciborz.pl