Rejestracja  

Sunex z Raciborza nagrodzony przez WFOŚiGW

Decyzją Zarządu Funduszu została rozstrzygnięta tegoroczna edycja konkursu WFOŚiGW w Katowicach „EkoKarlik'2016”. Konkurs skierowany był do przedsiębiorców, spółdzielni oraz jednostek samorządu terytorialnego i samorządu gospodarczego z terenu województwa śląskiego, realizujących szeroko pojęte przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska. Nagrodami w konkursie są: statuetka i tytuł „EkoKarlik” oraz możliwość posługiwania się logo konkursu i zdobytym tytułem.

W 2016 roku laureatami zostali:
- Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,
- SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu,
- Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,
- Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu,
- Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach,
- Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Luiza" z siedzibą w Zabrzu,
- Gmina Chybie,
- Gmina Tworóg.

Uroczystość wręczenia statuetek odbędzie się 10 stycznia.

Źródło: www.naszraciborz.pl