Rejestracja  

Pietrowice Wielkie wspierają mały biznes

Do niedawna mieszkańcy Pietrowic nie mogli liczyć na pracę w swojej rodzinnej miejscowości. Woleli wyjeżdżać za granicę, by tam szukać szczęścia i powodzenia. Ostatnio jednak zaczęli wracać, tym bardziej, że włodarze Pietrowic nie zasypiają gruszek w popiele i wiele robią, by zachęcić mieszkańców do rozpoczęcia własnego interesu. Korzystne warunki, jakie udało im się stworzyć, przyciągają również inwestorów spoza gminy.

Czytaj więcej...

Gmina Rudnik – łagodny klimat dla inwestycji

Gmina Rudnik jest atrakcyjnym miejscem na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub inwestycje na jej terenie z przynajmniej trzech powodów: położenie, walory turystyczne, walory rolnicze.

Czytaj więcej...

Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu – w cechu siła!

Przedsiębiorcy, zwłaszcza drobni, wiedzą jak trudno utrzymać się na rynku. Z jednej strony sami dla siebie stanowią konkurencję, z drugiej istnieje konieczność zrzeszania się dla ochrony wspólnych interesów.

Czytaj więcej...

Gmina Nędza rekreacyjną ostoją Górnego Śląska

Gmina Nędza jest najbardziej zalesioną gminą w województwie Śląskim, co niezwykle korzystnie wpływa na jej walory rekreacyjno – krajobrazowe. Nastawienie na gospodarkę opartą na turystyce jest obecne w planach zagospodarowania przestrzennego, które wyznaczają kierunek jej rozwoju. To dobra informacja dla inwestorów, którzy byliby zainteresowani tego rodzaju przedsięwzięciami, gdyż posiadają oni pewność, że ich ewentualne wydatki na terenie gminy nie zostaną zaprzepaszczone np. przez budowę dużych zakładów przemysłowych.

Czytaj więcej...