Rejestracja  

Język / Language

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Adres: ul. Zamkowa 4 47-400 Racibórz
Opis: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu został powołany do życia uchwałą Rady Narodowej w Raciborzu nr.28/196/66 z dnia 30.12.1966 roku i jest prowadzony w formie zakładu budżetowego. Działając jako jednostka organizacyjna Miasta Racibórz, zobowiązany jest do PROWADZENIA działalności rekreacyjno - sportowej w obejmującej swym zasięgiem Miasto Racibórz, powiat raciborski i region, a w szczególności: walorów popularyzacji rekreacji ruchowej.
Nr telefonu: (+48) 32 415 37 17 ;(+48) 32 415 48 09
e-mail kontaktowy: osir.raciborz@wp.pl
Usytuowany w: Sport i Rekreacja