Rejestracja  

Język / Language

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

BASEN "OBORA"

Adres: ul. Markowicka 1 47-400 Racibórz
Opis: Ceny biletów wstępu: a) dzieci powyżej lat 3 i młodzież do lat 18 - od poniedziałku do piątku do godz. 17.00 oraz soboty, niedziele i święta 4,00 zł - od poniedziałku do piątku od godz. 17.00 2,00 zł b) dzieci powyżej lat 3 i młodzież do lat 18 w ramach grup zorganizowanych liczących co najmniej 15 osób 3,00 zł c) osoby powyżej 18 roku życia - od poniedziałku do piątku do godz. 17.00 oraz soboty, niedziele i święta 6,00 zł - od poniedziałku do piątku od godz. 17.00 3,00 zł d) emeryci, renciści i studenci - od poniedziałku do piątku do godz. 17.00 oraz soboty, niedziele i święta 5,00 zł - od poniedziałku do piątku od godz. 17.00 2,50 zł
Nr telefonu: (+48) 32 415 37 17
Usytuowany w: Sport i Rekreacja