Rejestracja  

Język / Language

Najczęściej czytane

Do pobrania

Kalendarz

poprzednim miesiącu kwiecień 2018 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 13 1
week 14 2 3 4 5 6 7 8
week 15 9 10 11 12 13 14 15
week 16 16 17 18 19 20 21 22
week 17 23 24 25 26 27 28 29
week 18 30
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

UL. MARIAŃSKA-ANNY

Nazwa oferenta: Urząd Miasta Racibórz, Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Opis: Oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów: Nieruchomość oznaczona numerami działek 1354/59, 1355/59, 1368/57 k.m.6 obręb Starawieś o łącznej powierzchni 0,6876 ha, Księga wieczysta KW Nr GL1R/00026286/3, KW Nr GL1R/00004432/2 Sądu Rejonowego w Raciborzu, wolna od praw i roszczeń wobec osób trzecich i jakichkolwiek zobowiązań, za wyjątkiem umów dzierżawy zawartych pomiędzy Gminą Racibórz a osobami fizycznymi na czas nieokreślony, z możliwością rozwiązania po zakupie nieruchomości. Opis: Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta Raciborza - w obrębie Starawieś, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz usługowej. Aktualnie nieruchomość stanowią pola uprawne i nieużytki. Dostęp do drogi publicznej dla działki nr 1368/57 możliwy jest od strony ulicy Mariańskiej, dla działek nr 1354/59, 1355/59 od strony ulicy Anny. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania: W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz w jednostce strukturalnej Śródmieście, nieruchomość oznaczona jest symbolem H66MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w części znajduje na obszarze oznaczonym symbolem H17MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oraz na obszarze projektowanych odcinków dróg publicznych klasy dojazdowej – H54KDD, H56 KDD. Dla terenu dopuszcza się realizację funkcji usługowych, które mogą zaistnieć samodzielnie w ramach 50% terenu od strony istniejących usług. Oczekiwanym zagospodarowaniem nieruchomości jest zagospodarowanie nieruchomości zgodnie z wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz. Cena wywoławcza: Nie ustalona. Termin i miejsce przetargu: Termin nie ustalony. Urząd Miasta Racibórz, ul. Batorego nr 6, 47-400 Racibórz. Dodatkowe informacje: Forma zbycia: prawo własności Rodzaj przetargu: nie ustalony. Nieruchomość pozostaje w ofercie Gminy Racibórz.
Województwo: śląskie
Powiat: raciborski
Nazwa miasta: Racibórz
Adres: UL. MARIAŃSKA-ANNY
Kod pocztowy: 47-400
Ilość mieszkańców: 20 000 - 100 000
Nr telefonu: 327550668, 327550741
Fax: 327550725
Obsługiwane języki:
  • Polski
  • Angielski
Zdjęcie 1:
Zdjęcie 2:
Usytuowany w: 2. Teren