Rejestracja  

Język / Language

Najczęściej czytane

Do pobrania

Kalendarz

poprzednim miesiącu kwiecień 2018 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 13 1
week 14 2 3 4 5 6 7 8
week 15 9 10 11 12 13 14 15
week 16 16 17 18 19 20 21 22
week 17 23 24 25 26 27 28 29
week 18 30
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

UL. RUDZKA

Nazwa oferenta: Urząd Miasta Racibórz, Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Opis: Nieruchomość zlokalizowana jest w granicach administracyjnych miasta, w strefie pośredniej - w dzielnicy Ostróg, w okolicy ulicy Rudzkiej - głównej drogi wylotowej w kierunku miasta i stanowi działki gruntu oznaczone ewidencyjnie numerami 888/883 i 890/884 (k.m.3) obręb Ostróg, o łącznej powierzchni 37.7814 ha. Częścią składową nieruchomości jest kompleks niedokończonych i nieużytkowanych basenów otwartych. Obszar terenu stanowi nieużytki o zróżnicowanej konfiguracji, po wyrobiskach złóż żwiru i gliny, którego przeszło 54% powierzchni stanowią wody stojące, obecnie wykorzystywane jako stawy rybne. Pozostała część powierzchni obejmuje rowy, zapadliska, obszary porośnięte dziką roślinnością, drogi dojazdowe wyłożone płytami betonowymi lub o nawierzchni nieutwardzonej. W części północnej nieruchomości, od strony Kanału Ulga, znajduje się rozpoczęta budowa zespołu basenów otwartych z końca lat 80-tych XX-wieku, w pogorszonym stanie technicznym. W skład kompleksu wchodzą: basen duży o powierzchni 2.500 m2, basen mały o powierzchni 1.250 m2, brodzik o promieniu 25m, komora armatury o powierzchni 560 m2 i podziemne kanały instalacyjne. Obiekty te nie zostały nigdy oddane do użytku i obecnie stanowić mogą (po wykonaniu niezbędnych robót rozbiórkowych i zabezpieczających, zgodnie z wykonaną w roku 2005 ekspertyzą budowlaną) jedynie korpus drogowy np. boiska sportowe. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu, nieruchomość zlokalizowana jest na terenach oznaczonych symbolami: 1) w stosunku do działki nr 888/883 (k.m.3) obręb Ostróg: - (K 1 US) – tereny sportu i rekreacji, - (K 4 MN) – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, - (K 1 RO) – tereny upraw ogrodniczych i sadowniczych, 2) w stosunku do działki nr 890/884 (k.m.3) obręb Ostróg: - (K 1 US) – tereny sportu i rekreacji, - (F ZK) – tereny występowania udokumentowanego złoża kopaliny, która to część wyłączona jest z obszaru objętego planem, albowiem zachował moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Nr VII/73/1999 Rady Miejskiej w Raciborzu z dnia 25 marca 1999r. i przewiduje strefę ochronną, dla której ustalono zasady eksploatacji złoża kopalin. Cena wywoławcza: Nie ustalona. Termin i miejsce przetargu: Nie ustalony. Dodatkowe informacje: Forma zbycia: prawo własności Rodzaj przetargu: nie ustalony. Nieruchomość pozostaje w ofercie Gminy Racibórz.
Województwo: śląskie
Powiat: raciborski
Nazwa miasta: Racibórz
Adres: UL. RUDZKA
Kod pocztowy: 47-400
Ilość mieszkańców: 20 000 - 100 000
Nr telefonu: 327550668, 327550741
Fax: 327550725
Usytuowany w: 2. Teren