Rejestracja  

Język / Language

Najczęściej czytane

Do pobrania

Kalendarz

poprzednim miesiącu kwiecień 2018 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 13 1
week 14 2 3 4 5 6 7 8
week 15 9 10 11 12 13 14 15
week 16 16 17 18 19 20 21 22
week 17 23 24 25 26 27 28 29
week 18 30
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

UL. ZAMKOWA-BRZOZOWA

Nazwa oferenta: Urząd Miasta Racibórz, Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Opis: Oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów: Nieruchomość oznaczona numerami działek 529/67, 530/67, 531/67, 532/67, 533/67, 535/67, 538/67, 540/79, 541/67, 542/67, 648/67 k.m.4 obręb Ostróg o łącznej powierzchni 1,0004 ha. Księga wieczysta KW Nr GL1R/00029294/3, KW Nr GL1R/00029287/1 Sądu Rejonowego w Raciborzu, wolna od praw i roszczeń wobec osób trzecich i jakichkolwiek zobowiązań, za wyjątkiem umów dzierżawy zawartych pomiędzy Gminą Racibórz a osobami fizycznymi na czas nieokreślony, z możliwością rozwiązania po zakupie nieruchomości. Opis: Nieruchomość położona jest w strefie śródmiejskiej miasta Raciborza, w sąsiedztwie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Częścią składową nieruchomości jest zespół budynków niemieszkalnych po byłych stajniach huzarskich pochodzących z II-połowy XIX wieku, zrealizowanych w zabudowie zwartej o powierzchni zabudowy 1318,67m2, powierzchni użytkowej 1077,89m2 i kubaturze 10 388m3, dla których Starosta Raciborski decyzją nr 39.1.2012 z dnia 07 lutego 2012r. wydał Gminie Racibórz pozwolenie na rozbiórkę budynków stajni. Dostęp do drogi publicznej dla nieruchomości możliwy jest od strony ulic Brzozowej i Zamkowej. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującym obszar w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu, nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem K16U – tereny zabudowy usługowej, za wyjątkiem działki nr 648/67 zlokalizowanej na obszarze oznaczonym symbolem K 8KSg – tereny obsługi komunikacji-garaże i parkingi oraz działki nr 538/67 zlokalizowanej na obszarze oznaczonym symbolem K 2US – tereny sportu i rekreacji. Oczekiwanym zagospodarowaniem nieruchomości jest zagospodarowanie nieruchomości zgodnie z wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz. Cena wywoławcza: 784 000,00 zł (zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług). Termin i miejsce przetargu: 21 listopada 2012r. Urząd Miasta Racibórz, ul. Batorego nr 6, 47-400 Racibórz. Dodatkowe informacje: Forma zbycia: prawo własności Rodzaj przetargu: II-publiczny przetarg ustny nieograniczony.
Województwo: śląskie
Powiat: raciborski
Nazwa miasta: Racibórz
Adres: UL. ZAMKOWA-BRZOZOWA
Kod pocztowy: 47-400
Ilość mieszkańców: 20 000 - 100 000
Nr telefonu: 327550668, 327550741
Fax: 327550725
Zdjęcie 1:
Zdjęcie 2:
Zdjęcie 4:
Usytuowany w: 2. Teren