Rejestracja  

Atrakcyjność inwestycyjna gminy Krzyżanowice

Mnogość perspektyw otwiera się przed inwestorami i przedsiębiorcami zainteresowanymi biznesem w gminie Krzyżanowice. Graniczne położenie, widoki, zabytki, pomniki przyrody, współpraca z czeskimi i niemieckimi partnerami sprawiają, że przyszłość gminy rysuje się w jasnych i pozytywnych barwach.

Dzięki żyznym madom nadodrzańskim gmina posiada wybitnie rolniczy charakter – użytki rolne zajmują aż 79% jej powierzchni, a lasy zaledwie 4%. Większość pozostałych gruntów wykorzystywana jest do eksploatacji kruszywa i w przyszłości na tych terenach ma powstać zbiornik retencyjny.

W skład gminy wchodzi 10 sołectw: Bieńkowice, Bolesław, Chałupki, Krzyżanowice, Nowa Wioska, Owsiszcze, Roszków, Rudyszwałd, Tworków, Zabełków. Dzięki gospodarności mieszkańców i władz, tutejsze wioski są wyjątkowo zadbane, czego najlepszym przykładem jest Tworków, który w 2008 roku został uznany najpiękniejszą wsią województwa śląskiego. Zaradnemu samorządowi udało się zagospodarować centrum Krzyżanowic dzięki pozyskaniu na ten cel środków z Europejskiego Funduszu Rolnego. Z tego samego funduszu skorzystano przy w projekcie mającym udostępnić wieżę i wozownię w ruinach zamku w Tworkowie.

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy przewiduje rozwój budownictwa jednorodzinnego i infrastruktury technicznej, a także intensyfikację inwestycji w zakresie handlu i usług przy granicy polsko – czeskiej. Bezpośrednie sąsiedztwo z południowym sąsiadem decyduje o szczególnej atrakcyjności inwestycyjnej tego terenu.

Dodatkowymi atutami gminy są liczne zabytki znajdujące się na jej terenie, jak np. Kościół pw. św. Piotra i Pawła w Tworkowie, kościół pw. Wszystkich Świętych w Bieńkowicach, Kościół pw. św. Anny w Krzyżanowicach, XIX – wieczny zespół pałacowo – parkowy w Krzyżanowicach, spichlerze w Bolesławiu, a także zamek w Chałupkach, gdzie widoczny jest fragment fosy i fortyfikacji bastionowych. Oprócz kuszącej perspektywy oglądania i zwiedzania zabytków gmina może kusić turystów przepiękną przyrodą i krajobrazami. Graniczne meandry Odry i wytyczona wzdłuż nich ścieżka edukacyjna mogą uchodzić za atrakcję o skali regionalnej lub nawet ogólnopolskiej. Co ważne, do najpiękniejszych terenów gminy można dojechać korzystając ze ścieżek rowerowych, których łączna długość wynosi 65,8 km. Budowa zbiornika Racibórz Dolny, który częściowo znajdzie się na terenie gminy z pewnością dodatkowo zwiększy atrakcyjność turystyczną gminy.

Władze gminy wychodzi na przeciw przedsiębiorcom i osobom, które dopiero planują start własnego biznesu. Od 2007 roku w Urzędzie Gminy działa Lokalne Okienko Przedsiębiorczości, w którym można bezpłatnie uzyskać wszelkie informacje na temat prowadzenia firmy i finansowania jej ze źródeł budżetu państwa i środków Unii Europejskiej.

Niezwykle ważnym elementem dodatnio wpływającym na atrakcyjność gospodarczą gminy Krzyżanowice jest dostęp do infrastruktury kolejowej (linie Racibórz Bohumin i Wodzisław Śląski – Bohumin), a także drogowej – drogi krajowe 45 i 78, a także droga wojewódzka 936. Dzięki infrastruktury komunikacyjnej gmina posiada dogodne połączenia ze wszystkimi ważnymi miastami w regionie: Raciborzem, Rybnikiem, Wodzisławiem Śląskim, Bohuminem i Ostravą. Dostępność szlaków drogowych została zwiększona dzięki realizacji na terenie gminy inwestycji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Dodatkowo w Bohuminie, w bezpośrednim sąsiedztwie mostu granicznego w Chałupkach znajduje się wjazd na autostradę A1 prowadząca wgłąb Czech w jedną i do Gdańska w drugą stronę.

Dzięki wzmiankowanym terenom eksploatacji kruszywa w gminie nie ma problemu z dostępem do piasku, kruszywa, żwiru i materiałów przetworzonych w postaci kostki brukowej najwyższej klasy. Większość działek budowlanych jest uzbrojona, a w planach jest budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji, co dodatkowo podnosi atrakcyjność tych terenów. Ogromne możliwości stoją przed rolnikami, którzy dzięki wysokiemu stopniowi bonitacji gleb mogą na tym terenie uruchomić produkcję ekologicznej żywności.

Wszystko to sprawia, że osoby rozpoczynające działalność gospodarczą lub chcące ją poszerzyć powinny rozważyć możliwości, jakie daje im lokalizacja swego przedsiębiorstwa w na terenie gminy Krzyżanowice, w bezpośrednim sąsiedztwie Republiki Czeskiej i atrakcyjnego terenu turystycznego, który w następnych latach będzie przyciągał coraz więcej turystów.