Rejestracja  

Agroturystyka zwolniona od podatku? Możliwe!

Powiat raciborski posiada wiele urokliwych terenów, które zdecydowanie wyróżniają się swoim pięknem nie tylko na tle województwa śląskiego, ale również innych regionów kraju. Gminy Kuźnia Raciborska i Nędza wyróżniają się swoimi wspaniałymi lasami. Oprócz tego zupełnie wyjątkowe miejsca - Rezerwat „Przyrody Łężczok”i Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe”. Poza tym rolnicze i malownicze gminy... Rudnik ze swoimi wioskami, przysiółkami i parkami. Położone na wzgórzach wioski gminy Kornowac ze wspaniałymi punktami widokowymi. Silnie stojące w samym centrum Bramy Morawskiej Pietrowice Wielkie. Gmina Krzyżanowice i wspaniałe Meandry Górnej Odry. Silne rolnictwem, ale i bliskością granicy z Czechami Krzanowice. Wreszcie sam Racibórz, w którym zabytków jest na co najmniej kilka wycieczek z przytulonym do siebie Arboretum Bramy Morawskiej. Walory turystyczne powiatu raciborskiego są na tyle silne, że opierająca się i czerpiąca z nich działalność gospodarcza, połączona z działaniami promocyjnymi władz Raciborza i powiatu raciborskiego, powinna w przyszłości rozkwitnąć.

Agroturystyka może być traktowana jako działalność gospodarcza i wówczas powinna być zgłoszona do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ale nie musi.... Przy umiejętnym zorganizowaniu tego typu działalności możliwe jest uniknięcie płacenia podatków obowiązujących przedsiębiorców. Dlaczego tak się dzieje i jak tego dokonać?

Przede wszystkim dzieje się tak z powodu braku istnienia pojęcia „agroturystyka” w ustawach podatkowych. Dlatego obowiązująca powszechnie wykładnia zakłada, że gospodarstwo agroturystyczne jest niewielkim, rodzinnym przedsiębiorstwem, które świadczy usługi turystyczne dla ograniczonej liczby turystów przy wykorzystaniu posiadanych zasobów gospodarstwa i prowadzonej w nim produkcji rolniczej. W ten sposób rolnik ma osiągać dodatkowe dochody. W ten sposób agroturystyka podlega regulacjom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dzięki temu prowadząc ten typ działalności można uniknąć opodatkowania od zarobków.

Art. 21 ust 1. pkt. 43 o PIT wskazuje, że dochody uzyskane z wynajmu pokoi gościnnych osobom przebywającym na wypoczynku, jeśli pokoje te znajdują się w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym są wolne od podatku dochodowego. Co ważne, wynajmowanych pokoi nie może być więcej niż pięć. Zwolnienie to dotyczy wyłącznie przychodów uzyskanych ze świadczonych usług noclegowych i gastronomicznych. Dodatkowe atrakcje, które nie są wliczone w cenę noclegu – jazda konna, kuligi, wyprawy z przewodnikiem, nie podlegają podatkowemu zwolnieniu agroturystycznemu – podatek trzeba odprowadzić (liniowo lub ryczałtem – w zależności od woli podatnika).

Dochody objęte zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych nie muszą być wykazywane w zeznaniu podatkowym. Co więcej, podatnik nie musi nigdzie zgłaszać tego, że wynajmuje pokoje lub świadczy usługi gastronomiczne. Tak więc pod względem koniecznych do spełnienia formalności jest to wyjątkowo atrakcyjny forma działalności gospodarczej.

Należy jednak pamiętać, że gdy liczba wynajmowanych pokoi będzie wyższa niż pięć i gastronomia zniknie z oferty danego gospodarstwa, wówczas dochody uzyskane z tego tytułu będą traktowane jako najem prywatny, który jest opodatkowany na zasadach ogólnych lub ryczałtem. Co więcej, dochody uzyskane w ten sposób należy zgłosić do urzędu skarbowego – są one opodatkowane na zasadach ogólnych lub ryczałtem.

W przypadku, gdy wynajmowi sześciu i więcej pokoi będą towarzyszyły usługi gastronomiczne, wówczas działalność zyskuje status działalności gospodarczej i podlega przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – należy wówczas tę działalność zarejestrować.

Możliwość traktowania agroturystyki jako dodatkowego źródła dochodu, który jest zwolniony od podatków stanowi niezwykle atrakcyjną opcję dla osób zajmujących się rolnictwem, które chciałyby dodatkowo zwiększyć swoje dochody. Ponadto należy pamiętać, że im więcej turystów, tym lepiej dla wszystkich przedsiębiorców i mieszkańców powiatu raciborskiego.