Rejestracja  

Bogactwo terenów i obiektów inwestycyjnych w gminie Krzanowice

Powiat raciborski jest bogaty w liczne i atrakcyjne tereny inwestycyjne. Przyłączone do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej tereny Raciborza z pewnością stanowią niezwykle kuszący kąsek dla potencjalnych inwestorów, głównie ze względu na możliwe ulgi podatkowe, jakie można uzyskać na tym terenie. Niemniej, by można było myśleć o inwestycjach trzeba najpierw uzbroić teren. Dodatkowym czynnikiem, który może odwlec w czasie inwestycje na tym terenie, może być również jego narażenie na zalanie w czasie ewentualnych powodzi. Do czasu powstania zbiornika Racibórz Dolny jest to czynnik potencjalnie hamujący inwestycje, którego wpływu nie można bagatelizować. Dlatego inwestorzy mogą zainteresować się innymi terenami w powiecie raciborskim gotowymi do ulokowania ich kapitału.

Dużo tego typu przestrzeni znajduje się na terenie gminy Krzanowice. W samym centrum miejscowości, na rynku, dostępne są lokale, które mogą być wykorzystane pod handel i usługi. Łączny metraż obiektów do wykorzystania w tej lokalizacji to 229 m2. Lokale posiadają instalację centralnego ogrzewania, są podpięte do sieci wodociągowej, elektrycznej i telefonicznej, a także kanalizacji deszczowej Pod względem komunikacyjnym dostępne są dla samochodów osobowych i ciężarowych o ładowności do 40 t. Urząd Miasta umożliwia ich nabycie, dzierżawę lub wkład do spółki.

Teren pod prowadzenie działalności handlowo-usługowej można również znaleźć na ul. Zawadzkiego 11 w Krzanowicach w Wiejskim Domie Towarowym. Wolna powierzchnia do zagospodarowania - na identycznych warunkach jak w przypadku rynku - wynosi 235 m2. Właścicielem jest Spółdzielnia „Śląsk” w Krzanowicach. Ten sam właściciel może zaoferować inwestorom – na takich samych warunkach - powierzchnię 295 m2 w Wiejskim Domie Towarowym przy ul. Kościelnej 3 w Krzanowicach. Atrakcyjne mogą okazać się również zabudowania Spółdzielni „Śląsk”, w skład których wchodzi budynek administracyjny, magazyny, wiata, utwardzony plac i waga wozowa, które zajmują powierzchnię 1,3 ha – przy czym nie są one podpięte do sieci centralnego ogrzewania. Ostatnim terenem krzanowickiej spółdzielni w Krzanowicach, który może skusić inwestorów jest budynek administracji przy ul. Zawadzkiego 5. Dostępnych jest tam 6 pomieszczeń biurowych połączonych z pomieszczeniem socjalnym, których łączny metraż wynosi 200m2 i są one podłączone również do sieci centralnego ogrzewania. „Śląsk” dysponuje również obiektem przeznaczonym pod handel i usługi w Wojnowicach.

W Krzanowicach działała również w przeszłości cegielnia i wyrobisko gliny, które potencjalny inwestor może ponownie uruchomić. Przy aktualnym zapotrzebowaniu na materiały budowlane takie przedsiębiorstwo mogłoby się okazać nie tylko świetną lokatą kapitału, ale również zyskownym przedsięwzięciem. Cegielnia zajmuje powierzchnię 6733 m2. Oprócz niej na terenie byłej cegielni znajduje się hala o powierzchni 2675 m2 i pomieszczenie socjalne o powierzchni 961 m2. Obiekty posiadają podłączenie do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, centralnego ogrzewania, telefonicznej i elektrycznej. W grę wchodzi sprzedaż, dzierżawa lub wkład w spółkę. Dodatkowo teren ten posiada klasę gruntów RIIIa, a jego właścicielem jest Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Krzanowicach.

W gminie Krzanowice istnieje również możliwość ulokowania usług przemysłowych na terenie byłej rozlewni wód. Budynek można zaadaptować do innego profilu działalności przemysłowej. Teren jest podpięty do sieci elektrycznej, wodociągowej i telefonicznej, a także kanalizacji deszczowej. Dostępny jest dla samochodów osobowych i ciężarowych o ładowności do 20 t. Właścicielami są Jolanta i Janusz Burban, którzy oferują jego udostępnienie na zasadzie dzierżawy, sprzedaży lub wkładu do spółki.

W Krzanowicach dostępne są również działki budowlane posiadające dostęp do sieci centralnego ogrzewania, wodociągowej, elektrycznej, telefonicznej i kanalizacji deszczowej o łącznej powierzchni 0,6 ha.

Na terenie gminy Krzanowice, w Borucinie, znajdują się tereny i obiekty po byłym Państwowym Gospodarstwie Rolnym. Budynki – chlewnie, stodoły i zabudowania gospodarcze - są w średnim stanie technicznym. Na terenie 8 ha, którego właścicielem jest Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, znajdują się drogi utwardzane, a obiekty są podpięte do sieci wodociągowej, elektrycznej, kanalizacji deszczowej i telefonicznej. Również i w tym wypadku prawa do terenu można nabyć dzięki kupnie, dzierżawie lub wkładzie do spółki. Potencjalnym przeznaczeniem terenów jest prowadzenie zbliżonej do pierwotnej działalności.

Bardzo atrakcyjnym terenem pod działalność komercyjną mogą okazać się tereny położone przy przejściu granicznym w Pietraszynie, które są w trakcie sporządzania zmian zagospodarowania przestrzennego.

Mnogość terenów inwestycyjnych na terenie Krzanowic, a także bezpośrednie sąsiedztwo gminy z Republiką Czeską pozwala prognozować, że w przyszłości teren ten rozkwitnie pod względem gospodarczym, a każda kolejna inwestycja będzie przyciągać kolejne.