Rejestracja  

Skanska wyremontuje ulicę Markowicką

Warunkiem sine qua non dynamicznego rozwoju gospodarczego jest odpowiednio rozwinięta infrastruktura komunikacyjna i to na wielu obszarach. największe znaczenie ma infrastruktura komunikacyjna – transportowa. Obrót gospodarczy to przecież nic innego jak kupowanie i sprzedawanie towarów i usług. Żeby transakcje mogły dochodzić do skutku, obie strony muszą się spotkać i ustalić warunki umowy. Kolejnym krokiem jest dostarczenie towarów w ustalone miejsce. I tu często zaczynają się schody. Oczywistym jest, że wraz z poprawą przepustowości kanałów transportowych rośnie potencjał wzrostu gospodarczego – możliwe jest po prostu przewiezienie większej ilości towarów, więcej klientów może dotrzeć do punktu wykonywania usług. Znaczenie dobrej jakości dróg dla rozwoju ekonomii i przedsiębiorczości w regionie dostrzegło ostatnio miasto Racibórz, które w 2012 roku rozpoczęło szereg remontów drogowych.

Rozstrzygnięto m. in. postępowanie na wyłonienie wykonawcy remontu ul. Markowickiej, odcinka od ul. E. Plater do przejazdu PKP. Ulica położona jest w raciborskim Arboretum Bramy Morawskiej, które zajmuje 162 ha lasu Obora - terenu, który choć położony jest na wschodnich obrzeżach miasta, nigdy nie był wylesiony, dzięki czemu przyroda kształtująca się tu od wieków podlegała zarówno wpływom działalności człowieka, jak i naturalnym procesom biologicznym. Swe bogactwo gatunkowe roślin, grzybów i zwierząt las Obora zawdzięcza swemu położeniu w pobliżu Bramy Morawskiej, przez którą prowadzi korytarz ekologiczny będący szlakiem migracji wielu gatunków z bardziej południowych i południowo - wschodnich rejonów Europy.
Atrakcyjność arboretum przyciąga wielu turystów, w związku z czym remont ul. Markowickiej wydaje się być naprawdę niezbędny. Zakres robót obejmuje m. in. położenie nowej nawierzchni jezdni, nowego chodnika i ścieżki rowerowej.

Dokładnym przedmiotem zamówienia w przetargu były:
 • frezowanie nawierzchni bitumicznej - 3 000,00 m2
 • rozebranie nawierzchni mineralno - bitumicznej gr. 8 cm - 231,75 m2
 • rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 50x50x7 cm - 405,00 m2
 • krawężników i obrzeży - 745 ,00 m
 • nawierzchnia jezdni i parkingu asfaltobetonowa: warstwa wyrównawcza 4 cm i warstwa ścieralna 4 cm na istniejącej podbudowie - 3 350,00 m2
 • chodnik z kostki betonowej - 130,50 m2
 • ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni z kostki betonowej - 210,00 m2,
 • ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltobetonowej - 347,50 m2
 • odwodnienie: kanał z rur PCV średnicy 315 mm - 61,78 m, studnie rewizyjne średnicy 1000 mm - 4 szt., studzienki ściekowe średnicy 500 mm - 8 szt., ściek z elementów prefabrykowanych - 97,00 m, przykanaliki z rur PCV średnicy 200 mm - 82,10 m
 • regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego: wpusty deszczowe - 2 szt., włazy kanałowe - 4 szt.
 • organizacja ruchu: oznakowanie pionowe - 25 znaków, poziome 99,62 m2
 • wyposażenie: wiata przystankowa 1 szt., stojak rowerowy 1 szt.
Warszawska Skanska S.A. zaoferowała się wykonać remont za 426,5 tys. zł i była to najtańsza oferta w postępowaniu. Minimalnie większy koszt zaoferowały Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Raciborza (431,5 tys.) i PHU M+ z Kędzierzyna (434 tys.). O zlecenie ubiegała się ponadto firma z Gliwic, ale jej oferta opiewała na ponad 525 tys. zł, a przetarg miał wyłonić najtańszego wykonawcę.

W Polsce firma Skanska działa jako generalny wykonawca obiektów we wszystkich segmentach rynku. Jest także deweloperem powierzchni biurowych oraz mieszkań i apartamentów. Zajmuje się również projektami z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Skanska S.A. prowadzi działalność na rynku generalnego wykonawstwa. Realizuje największe i najbardziej prestiżowe inwestycje w całej Polsce i jest obecna we wszystkich segmentach rynku: budownictwie ogólnym, drogowo-mostowym, hydroinżynieryjnym i kolejowym. W powiecie raciborskim firma Skanska wykonuje już między innymi polder Krzanowice.