Rejestracja  

Agroturystyka zwolniona od podatku? Możliwe!

Powiat raciborski posiada wiele urokliwych terenów, które zdecydowanie wyróżniają się swoim pięknem nie tylko na tle województwa śląskiego, ale również innych regionów kraju. Gminy Kuźnia Raciborska i Nędza wyróżniają się swoimi wspaniałymi lasami. Oprócz tego zupełnie wyjątkowe miejsca - Rezerwat „Przyrody Łężczok”i Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe”. Poza tym rolnicze i malownicze gminy... Rudnik ze swoimi wioskami, przysiółkami i parkami. Położone na wzgórzach wioski gminy Kornowac ze wspaniałymi punktami widokowymi. Silnie stojące w samym centrum Bramy Morawskiej Pietrowice Wielkie. Gmina Krzyżanowice i wspaniałe Meandry Górnej Odry. Silne rolnictwem, ale i bliskością granicy z Czechami Krzanowice. Wreszcie sam Racibórz, w którym zabytków jest na co najmniej kilka wycieczek z przytulonym do siebie Arboretum Bramy Morawskiej. Walory turystyczne powiatu raciborskiego są na tyle silne, że opierająca się i czerpiąca z nich działalność gospodarcza, połączona z działaniami promocyjnymi władz Raciborza i powiatu raciborskiego, powinna w przyszłości rozkwitnąć.

Czytaj więcej...

Łężczok szansą na biznes turystyczny

Rezerwat Przyrody Łężczok jest unikatem. Jednakże wciąż nie stanowi on magnesu przyciągającego turystów z Polski i świata. Dla raciborskich przedsiębiorców inwestycje w turystykę mogą przynieść w przyszłości profity. Jednocześnie konieczna jest dalsza walka o poprawę atrakcyjności turystycznej ziemi raciborskiej, która powinna stać się celem wycieczek miłośników przyrody nie tylko z Polski, ale i z Czech. Bardzo wiele zależy od promocji.

Czytaj więcej...

Atrakcyjność inwestycyjna gminy Krzyżanowice

Mnogość perspektyw otwiera się przed inwestorami i przedsiębiorcami zainteresowanymi biznesem w gminie Krzyżanowice. Graniczne położenie, widoki, zabytki, pomniki przyrody, współpraca z czeskimi i niemieckimi partnerami sprawiają, że przyszłość gminy rysuje się w jasnych i pozytywnych barwach.

Dzięki żyznym madom nadodrzańskim gmina posiada wybitnie rolniczy charakter – użytki rolne zajmują aż 79% jej powierzchni, a lasy zaledwie 4%. Większość pozostałych gruntów wykorzystywana jest do eksploatacji kruszywa i w przyszłości na tych terenach ma powstać zbiornik retencyjny.

Czytaj więcej...

Atrakcyjny Śląsk na targach inwestycyjnych EIRE

Województwo Śląskie zaprezentowało się na targach inwestycyjnych EIRE. W dniach od 5 do 7 czerwca 2012 roku w kompleksie targowym Fiera Milano w Mediolanie odbyła się jedna z największych tego typu imprez w Europie.

Czytaj więcej...

Wyjątkowe walory gospodarczo–turystyczne gminy Kuźnia Raciborska

Krajobraz gminy Kuźnia Raciborska w niczym nie przypomina charakterystycznego, silnie zindustrializowanego śląskiego pejzażu. Położona na terenie Kotliny Raciborsko – Oświęcimskiej i częściowo Płaskowyżu Śląskim gmina jest cichą, czystą i zalesioną enklawą, co czyni ją terenem wybitnie atrakcyjnym pod względem turystycznym z bardzo obiecującymi perspektywami na przyszłość.

Czytaj więcej...