Rejestracja  

Spółka K&K Bogumiła Karwacka, Zofia Kołodziejska Doradcy Podatkowi s.c.

Spółka K&K Bogumiła Karwacka, Zofia Kołodziejska Doradcy Podatkowi s.c.
Kuźnia Raciborska
ul. Słowackiego 6

Bogumiła Karwacka o prowadzonej działalności: Doradztwo podatkowe i gospodarcze, prowadzenie ksiąg i ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą. Na rynku od 1996 roku.

IMG 9710-Edit 


1. Jak zaczęła się Pani przygoda w tym biznesie?

Firma powstała w 1996 roku. Zadecydowała potrzeba rynku i posiadane kwalifikacje.


2. Z jakiego wsparcia korzystała Pani na początku działalności? Z jakich form pomocy korzysta Pani na terenie, na którym prowadzona jest działalność? (dotacje, programy pomocowe, wsparcie PUP, działania samorządowe).

Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w formie stażu jest dobrą metodą na znalezienie i wyszkolenie młodego, chętnego do pracy człowieka.


3. Z jakimi trudnościami spotyka się Pani w prowadzeniu biznesu w Kuźni Raciborskiej?

Jeśli napotykamy trudności to takie, z którymi  sobie radzimy. Obsługujemy Klientów z Raciborza, Rybnika, Gliwic, Katowic oraz z Kędzierzyna Koźla, Głubczyc i Wrocławia, jak również firmy prowadzące działalność zagranicami kraju, prowadzenie działalności w Kuźni Raciborskiej nie jest problemem.


4. Czy uważa Pani, że Kuźnia Raciborska i szerzej – powiat raciborski – to dobre miejsce na posiadanie własnego przedsiębiorstwa? Proszę o przedstawienie ewentualnych planów na przyszłość, planowanych inwestycji, rozwoju i poszerzenia oferty, zmiany lub poszerzenia branży.

Gmina Kuźnia Raciborska to przede wszystkim dobre miejsce zamieszkania. Otoczona lasami w pobliżu Raciborza, Rybnika i Gliwic powoduje, że wielu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą przeprowadza się na jej teren. Dzięki temu pozyskujemy wielu nowych Klientów, którzy wolą mieć Biuro bliżej miejsca zamieszkania niż miejsca prowadzenia działalności.


5. Jak Pani zdaniem wpływa na małych i średnich przedsiębiorców otoczenie dużych supermarketów?

Z punktu widzenia Naszych Klientów wpływa negatywnie. Chodzi przede wszystkim o konkurencję cenową.


6. Jakie są mocne i słabe strony Pani firmy, branży, lokalizacji, rynku konsumentów? Co korzystnie, a co niekorzystnie wpływa na Pani przedsiębiorstwo?

Jesteśmy doradcami podatkowymi, w związku z tym mamy ustawowy obowiązek zachowania  tajemnicy zawodowej. Zachowanie tajemnicy zawodowej jest nieograniczone w  czasie – trwa także po wygaśnięciu umowy z klientem. Jako Doradcy podatkowi mamy obowiązek ubezpieczenia  się od odpowiedzialności cywilnej. Posiadamy wymagane do wykonywania czynności doradczych i księgowych uprawnienia: wpisy na listę doradców podatkowych oraz certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wysoki poziom usług doradcy podatkowego gwarantuje obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, weryfikowany przez samorząd zawodowy.


7. Co Pani zdaniem sprzyja rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw?

Nasi Klienci korzystają z pomocy PUP na rozpoczęcie działalności, ta forma pomocy zachęca do podjęcia decyzji o pracy na własny rachunek. Jednak rozwój małych przedsiębiorstw zależy przede wszystkim od determinacji właściciela, pomysłu na biznes, umiejętności radzenia sobie z zawiłością prawa podatkowego poprzez współpracę z odpowiednim doradcą.


8. Jakiej pomocy od samorządu lub innych organizacji i instytucji oczekiwałaby Pani dla wsparcia swojego biznesu?

W zakresie obsługi Naszych Klientów współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Raciborzu, Urzędem Miasta Kuźnia Raciborska, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym w Raciborzu przebiega bez zarzutów.